Väätsa prügila rajati koostöös Järva maakonna ja Taani konsultatsioonifirmaga COWI, ühise tegevuse aluseks oli nende maade keskkonnaministeeriumite vaheline koostööleping. Prügila ehitustööd teostas 1999 - 2000 aastal  AS Merko Ehitus. Eesti esimene europrügila avati pidulikult 15.11.2000.a. Prügila territoorium on kokku ca 33 ha. AS Väätsa Prügila omanikeks on kolm Järvamaa omavalitsust, Järva ja Türi vald ning Paide linn. AS Väätsa Prügilas on juurutatud ning toimib ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteem, ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteem ja EMAS keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem. Prügilale on väljastatud keskkonnakompleksluba L.KKL.JA-24491.