Väätsa prügila rajati koostöös Järva maakonna ja Taani konsultatsioonifirmaga COWI, ühise tegevuse aluseks oli nende maade keskkonnaministeeriumite vaheline koostööleping. Prügila ehitustööd teostas 1999 - 2000 aastal  AS Merko Ehitus. Eesti esimene europrügila avati pidulikult 15.11.2000.a. Prügila territoorium on kokku ca 33 ha. AS Väätsa Prügila omanikeks on Järva vald ja AS Ragn-Sells. AS Väätsa Prügilas on juurutatud ning toimib ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteem, ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteem ja EMAS keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem. Prügilale on väljastatud keskkonnakompleksluba L.KKL.JA-24491.